მღვდელი რომელმაც იხსნა საქართველო ოსმალთა აოხრებისაგან

loading...

როცა ირან-ოსმალეთი ერთმანეთს ბაღდადისთვის ექიშპებოდნენ, მაშინ საქართველოც მათი გავლენია სფეროს წარმოადგენდა.

ოსმალეთმა უპირატესობა მოიპოვა ირანთან და დრო იხელთა რომ ქართლი დაეპყრო. ამ დროს ახალგაზრდა მეფე ლუარსაბ მეორე რცხილეთის ციხეში მცირე ამალით იყო საზაფხულო რეზიდენციაში.

ოსმებმა, მოახერხეს მესაზღვრეების ამოხოცვა და მეფის ადგილსამყოფელიც შეიტყვეს. მათ სირდათ მეფის დატყვევება/მოკვლა რათა ადვილად დაეპყროთ ქვეყანა და აეოხრებინათ ის.

საბედნიეროდ ოსმალებმა არ იცოდნენ იმ ციხის გზა, სადც მეფე იყო. გზად მათ შემოხვდათ კველთელი მღვდელი ის დაატყვევეს და უბრაძანეს მეფის ადგილსამყოფელისაკენ წაძღოლოდა.

თევდორე მღვდელი მიხვდა, რას დააწევდნენ ოსმალები მეფესაც და შემდეგ ქვეყანასაც, ამიტომ მან თავი გაწირა და ჯარი სხვა მხარეს წაიყვანა.

ამ დროს მწფემაც შეიტყო ოსმალთა შემოჭრა და ოსმალებიც მიხვდნენ მღვდილის ჩანაფიქრს. ის ადგილზე მოკლეს და დაანაწევრეს. ხოლო მეფემ მოასწრო ციხის გამაგრება და შემდეგ მტრის წინააღმდეგ გამარჯვებაც.

თწვდორე მღვდლის გმირობამ და თავდადებამ კი საუკუნეებს გაუძლო. დღეს მას მღვდელ-მოწამე თევდორედ მოიხსენიებენ და წმინდანად არის შერაცხული.

 

loading...

Facebook Comments

Share.