საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში და მისი მმართველები

loading...

კავკასიის მთავარსარდლები

1. კარლ ფიოდორის ძე კნორინგი 1801 – 1802 1801 წლის 12 სექტემბრიდან – საქართველოს მთავარსარდალი და სამოქალაქო საქმეთა მთავარმართებელი. 1802 წლის 8 აპრილიდან – 1802 წლის 11 სექტემბრამდე – საქართველოს გუბერნიის მთავარსარდალი
2. პავლე დიმიტრის ძე ციციანოვი 11 სექტემბერი, 1802 – 8 თებერვალი, 1806 საქართველოს მთავარსარდალი და ასტრახანის გენერალ–გუბერნატორი
3. ივან ვასილის ძე გუდოვიჩი 8 თებერვალი, 1806 – 5 მარტი, 1809 საქართველოს მთავარსარდალი
4. ალექსანდრ პეტრეს ძე ტორმასოვი 5 მარტი, 1809 – 6 ივლისი, 1811 საქართველოს და სრულიად კავკასიის მთავარსარდალი
5. ფილიპ ოსიპეს ძე პაულიჩი 6 ივლისი, 1811 – 16 თებერვალი, 1812 საქართველოს მთავარსარდალი და ასტრახანის გენერალ–გუბერნატორი
ნიკოლაი ფიოდორის ძე რტიშჩევი 16 თებერვალი, 1812 – 9 აპრილი, 1816 საქართველოს მთავარსარდალი და სამოქალაქო საქმეთა მთავარმმართველი
6. ალექსი პეტრეს ძე ერმოლოვი 9 აპრილი, 1816 – 27 მარტი, 1827 ცალკეული ქართული კორპუსის მეთაური და სამოქალაქო საქმეთა მმართველი კავკასიასა და ასტრახანის გუბერნიაში
7. ივანე ფიოდორის ძე პასკევიჩი 28 მარტი, 1827 – 13 სექტემბერი, 1831 ცალკეული კავკასიური კორპუსის მეთაური და კავკასიის რეგიონის მმართველი
8. გრიგოლ ვლადიმერის ძე როზენი 13 სექტემბერი, 1831 – 30 ნოემბერი, 1837 ცალკეული კავკასიური კორპუსის მეთაური, საქართველოს სამოქალაქო და საზღვრის საქმეთა მთავარმმართველი
9. ევგენი ალექსანდრეს ძე გოლოვინი 30 ნოემბერი, 1837 – 25 ოქტომბერი, 1842 ცალკეული კავკასიური კორპუსის მეთაური, საქართველოს სამოქალაქო და საზღვრის საქმეთა მთავარმმართველი
10. ალექსანდრ ივანეს ძე ნეიდგარდტი 25 ოქტომბერი, 1842 – 27 დეკემბერი, 1844 ამიერკავკასიის მხარის მთავარსარდალი და ცალკეული კავკასიური კორპუსის მეთაური.

კავკასიის მეფისნაცვლები

მიხეილ სიმონის ძე ვორონცოვი 27 დეკემბერი, 1844 – 1 მარტი, 1854 მეფისნაცვალი
ნიკოლოზ ანდრეის ძე რეადი 1 მარტი, 1854 – 29 ნოემბერი, 1854 მეფისნაცვლის მოვალეობის შემსრულებელი
ნიკოლოზ ნიკოლოზის ძე მურავიოვ–კარსკი 29 ნოემბერი, 1854 – 22 ივლისი, 1856 მეფისნაცვალი
ალექსანდრე ივანეს ძე ბარიატინსკი 22 ივლისი, 1856 – 6 დეკემბერი, 1862 მეფისნაცვალი
დიდი მთავარი მიხეილ ნიკოლოზის ძე რომანოვ უფროსი 6 დეკემბერი, 1862 – 23 ივლისი, 1881 მეფისნაცვალი
1881 წლის 22 ნოემბერს კავკასიის სამეფისნაცვლო გაუქმდა de facto
კავკასიის ადმინისტრაციის მთავარმართებლები (22 ნოემბერი, 1882 – 26 თებერვალი, 1905)
ალექსანდრე მიხეილის ძე დონდუკოვ-კორსაკოვი 1 იანვარი, 1882 – 3 ივნისი, 1890 მთავარმართებელი
სერგეი ალექსანდრეს ძე შერემეტიევი 3 ივნისი, 1890 – 6 დეკემბერი, 1896 მთავარმართებელი
გრიგორი სერგეის ძე გოლიცინი 12 დეკემბერი, 1896 – 1 იანვარი, 1905 მთავარმართებელი
1905 წლის 26 თებერვალს კავკასიის ადმინისტრაცია შეიცვალა სამეფისნაცვლოთი
კავკასიის მეფისნაცვლები (26 თებერვალი, 1905 – 9 მარტი, 1917)
გრაფი ილარიონ ივანეს ძე ვორონცოვ-დაშკოვი 26 თებერვალი, 1905 – 23 აგვისტო, 1915 მეფისნაცვალი
დიდი მთავარი ნიკოლოზ ნიკოლოზის ძე რომანოვ უმცროსი 23 აგვისტო, 1915 – 9 მარტი, 1917 მეფისნაცვალი.

1917 წლის 9 მარტს, კავკასიაში ჩამოყალიბდა ამიერკავკასიის სპეციალური კომიტეტი

loading...

Facebook Comments

Share.